Verhalen en anecdotes uit de verpleeghuis zorg en kleinschalig wonen  »  Uncategorized   »   Functionerings gesprek

Functionerings gesprek

by de man in de zorg on October 14, 2004

functionerings gesprek
Vandaag mijn evaluatiegesprek.
Evaluatie gesprek of functioneringsgesprek; het is (bijna) hetzelfde.
Mijn leidinggevende omgekocht met chocolade en een fles wijn.
Zal wel een aardige beoordeling worden.
Hoewel het een officieel gesprek is gaat het er veelal informeel aan toe.
Er word een vragenlijst nagelopen; deze staat onderaan dit stukje vermeld; en zo zal het gesprek verlopen.
Ja; je weet zelf hoe je functioneer en wat je sterke en zwakke punten in het werk zijn. Toch is dit gesprek eigenlijk wel belangrijk.
Je weet hoe de leidinggevenden over je functioneren denken en je hoor zeker ook wat je moet verbeteren. Ook zullen er dingen naar voren komen waar je soms niet bij stilstaat omdat dingen routine gewonden zijn. Zaak is dat je elkaar in zijn waarde laat en er voor zorg dat er ruimte is voor het bespreken van meningen en ideen en knelpunten in je werk.
Het gesprek duurt ongeveer een uur en beide zorgcoordinatoren zullen aanwezig zijn.
Beide; hoewel een team door een zorgcoordinator wordt gerund.
Vraag me niet waarom maar dit is niet alleen bij mij zo maar ook bij alle andere collega’s.
Deze gesprekken vinden eens per half jaar plaats en nadien word er ook een verslag van gemaakt.
Deze wordt door beide partijen ondertekend en op een volgend evaluatie gesprek ga je in op de afspraken die je in het vorige gesprek heb gemaakt en wat er ten aanzien van aandachtspunten verbeterd is.
Er is ook de ruimte om eigen punten naar voren te brengen en hierover te praten met je leidinggevenden.
Al met al een belangrijk gesprek.
We wachten af; ik heb mijn voorbereiding gedaan en ongetwijfeld mijn leidinggevenden ook.
We gaan er een leuk en goed gesprek van maken.
Moet lukken verwacht ik.
Morgen vrijdag15 oktober voor 23.00 bij de update van mijn dagboek staat hoe het gesprek is verlopen.
Wens me succes.
Oh ja; het gaat om deze lijst met vragen.

Wat is jouw mening over jezelf met betrekking tot de onderstaande punten? Probeer beknopte en concrete beschrijvingen te geven.

Persoonlijk
Motivatie en inzet
Doe je je werk met plezier?
Kennis en deskundigheid (BIG)
Heb je voldoende kennis voor je functie?
Praktische vaardigheden
Beheers je de handelingen van je functie?
Taakopvatting/beroepshouding (gedragscode)
Heb je de juiste instelling voor je werk?
Ziekteverzuim (duur en frequentie)
Vind je datje vaak en/of lang ziek bent geweest?S

Sociaal
Samenwerking met de leidinggevende
Samenwerking met de directe collega’s
Samenwerking met andere disciplines
Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden
Kun je opschrijven watje bedoelt?
Mondelinge uitdrukkingsvaardigheden
Kun je overbrengen watje bedoelt?
Samenwerking met ondergeschikten
(indien van toepassing)
Functioneel
Veranderingen in de functie of het takenpakket
Vind je je werk anders dan vorig jaar?
Kwaliteit van het werk
Vind je datje goed werk aflevert?
Kwantiteit van het werk
Vind je datje veel werk verzet?
Leidinggevende capaciteiten (indien van toepassing)
(zoals delegeren, begeleiden, stimuleren, plannen, organiseren, kunnen incasseren van kritiek)
Overige
Heb je voldoende mogelijkheden binnen je werk om goed te functioneren?
Zou je op dezelfde wijze het werk het komende jaar willen voortzetten? Zo nee, hm je in het kort omschrijven watje graag anders zou willen
Vind je het noodzakelijk/gewenst een bepaalde cursus te volgen? (Zoja welke?)
Geef zelf eventueel ook gespreksonderwerpen aan die je aan de orde wilt stellen.
Naam:

functionerings gesprek
is een artikel op manindezorg
verpleeghuis zorg kleinschalig wonen anekdotes recept en recepten dat is manindezorg

Previous post:

Next post: