Verhalen en anecdotes uit de verpleeghuis zorg en kleinschalig wonen  »  Uncategorized   »   liedjes van vroeger Aangebrand

liedjes van vroeger Aangebrand

by de man in de zorg on January 27, 2008

liedjes van vroeger Aangebrand

Aagt Morsebel nam kleinen Piet
In kost, en als het kind, te middag aangezeten
Haar soms zijn walging merken liet:
De vieze bijsmaak van heur knoeisels werd geweten,
Aan kaarsvet, roet, noch snuif: ‘t was altoos : “Lekkertand,
Wat zou het anders zijn, als aangebrand?”

Nu kwam er eens een schotel vol groen eten
Te voorschijn, die Kok Aagt spinazie had geheten:
Hiervan kreeg kleine Piet zijn deel op ‘t bord gesmakt;
Hij roert er in; hij vindt twee achterpooten
Van ‘d armen kikvorsch, onder ‘t warmoes kort gehakt,
En legt, met de oogen half gesloten,
Zijn eetvork neêr, terwijl hij vraagt:
“Heeft aangebrand ook voetjes, moeder Aagt?”

Previous post:

Next post: