Verhalen en anecdotes uit de verpleeghuis zorg en kleinschalig wonen  »  Uncategorized   »   lullen

lullen

by de man in de zorg on September 7, 2009

lullen
Lullen….praten…beppen.
Het is zo druk bij mij op de afdeling; hoorde ik van het week-end een oud collega zeggen; toen ik deze tegenkwam op het winkelcentrum….. Ik hoorde het verhaal aan en ik schrok best wel. Zo laat de bewoners uit bed; ja erg voor de bewoners en ook hen als zorgverleners aan het bed. Ik vroeg wat de dagbezetting was op de dag en in de avond. Ja; het was op zich zelf geen slechte bezetting en kijkend naar wat en hoeveel men per persoon moest wassen; dat viel ook wel mee. Natuurlijk komen er op de dag en in de avond de verwachte en ook onverwachte dingen tussen en ja; ook al verlies je tijd met van alles en nog wat; men was toch erg laat klaar.

Ik vroeg aan haar hoe laat de overdracht klaar was en ja die verliep altijd wel netjes. Ik vroeg ook hoe laat men daadwerkelijk aan het bed bij de bewoner begon; en ik merkte dat daar een enorm gat qwa tijd in zat. Men verloor en enorme hoeveelheid tijd na de overdracht en het begin van de zorg. Een heel simpel voorbeeld…. Als je op een team van zes verzorgende op dertig bewoners; waarbij er gemiddeld vijf bewoners per man moet worden gewassen; vijf minuten later begin…. Vijf minuten maal zes verzorgende; is dertig minuten; dat is de tijd van een bewoner wassen. Ze gaf aan dat er ook aan dat er soms wel wat langer zat tussen het einde van de overdracht en dat deze tijd soms wel eens opliep naar vijftien minuten. In deze vijftien minuten maal zes verzorgende; is negentig minuten … is drie bewoners eerder uit bed. Drie bewoners die eerder uit bed kunnen zijn als de tijd na de overdracht beter word benut en dat en gelijk na de overdracht naar het bed gaat. En stomweg gezegd; drie bewoners eerder uit bed is eerder klaar zijn voor het team.
Soms is zorg en werkdruk te verklaren door simpel de minuten op te tellen die men verliest; met praten,na de overdracht en koffiepauze. Het is slechts minutenwerk; maar vermenigvuldig deze enkele minuten eens met het aantal medewerkers aan het bed.
Waarom als de overdracht van de nacht naar de dag; blijven plakken en even doorpraten. Je kan gelijk naar het bed toe en beginnen. Is de verzorging blij; eerder klaar; en zijn het belangrijkste; de bewoners blij; eerder uit bed. Werkdruk en drukte op het werk; ik kan en zal er niet aan twijfelen dat het zo is; maar hoeveel tijd word er niet verloren met lullen en lummellen….. Kijk om je heen; en vermenigvuldig elke minuut dat je later begin met het aantal medewerkers aan het bed; en hou deze tijd eens bij op een ochtend dat het erg druk is. In een ochtend dat het druk is; en de bewoners die je verzorg laat uit bed komen…

Zorg is geen minuten werk; zeker geen fabriekswerk; maar ik gaf aan; aan mijn oud collega de ik tegenkwam op het winkelcentrum; hoeveel minuten word er door gezilligheid verloren bij jouw? Mijn oud collega begon te rekenen en kwam tot een ongelooflijk aantal minuten. Het is ongelooflijk druk bij jouw; maar als je de tijd benut en niet zoveel lult; kan je simpel weg veel eerder klaar wezen op jouw afdeling. Jou afdeling; waar de bewoners veels te laat uit bed komen; en ja een ieder loopt te klagen dat men zo laat klaar is…. Soms zijn zorgminuten kostbaar als je het vermenigvuldigd met de dagbezetting. Wees eerlijk.. hoeveel tijd worden bij jouw verlult?
tot oneven

Previous post:

Next post: