Verhalen en anecdotes uit de verpleeghuis zorg en kleinschalig wonen  »  Uncategorized   »   Multiculturele zorg.

Multiculturele zorg.

by de man in de zorg on December 9, 2004

Multiculturele zorg
Ook ik maak me zorgen als ik de media volg. Ongeacht afkomst, geloof en tegenstellingen moeten we respectvol met elkaar om blijven gaan.
Op mijn zorgafdeling hebben we een lange tijd een Turkse vrouw verzorgd.
Deze mensen waren in de jaren zestig naar Nederland gekomen en hadden kinderen en klein kinderen.
Ook waren ze Moslim, het geloof waar nu de kranten vol van staan.
Het geloof was voor deze bewoner zeer belangrijk maar als zorgverlener is dat nooit je insteek. Ik verzorg als hoofdzaak een bewoner met een aandoening; niet een bewoner met als hoofdzaak een geloof.
Het waren lieve mensen maar toch liepen zowel zij als wij tegen problemen aan. Doordat we goed met elkaar konden praten en er altijd mogelijkheid was dingen bespreekbaar te maken konden we de zorg goed aanpassen aan mevrouw.
Een van de dingen waar we tegenaan liepen was dat men liever geen man als verzorger wou hebben om mevrouw te verzorgen.
Dit hebben we opgelost door mijn vrouwelijke collega’s mevrouw te laten verzorgen.
Ook geloofsbeleving was geen probleem.
Op zondag gingen onze bewoners naar de kerkdienst en mevrouw ging met de familie naar de moskee.
We konden niet alles doen voor mevrouw; maar wel veel.
Ook van haar kant en de familie werd enorm hun best gedaan. Ze pasten zich aan, aan regels, gewoonten, mogelijkheden maar ook beperkingen van de zorginstelling. Ondanks soms grote tegenstellingen konden we het zeer goed met elkaar vinden.
Ik heb zeker een andere kijk gekregen op zorgen voor mensen met een andere achtergrond en geloof. Omdat je meer weet van elkaar, kan je elkaar beter begrijpen.
Op mijn zorgafdeling werkten, leefden en waren we samen met elkaar.
Tolerant en respectvol en met wederzijds begrip. Elkaar begrijpen en naast elkaar leven.
Mijn zorgafdeling was een voorbeeld van hoe we in Nederland kunnen samenleven met elkaar.

Previous post:

Next post: