Verhalen en anecdotes uit de verpleeghuis zorg en kleinschalig wonen

bestrijden

Subsidie voor 19 projecten die geweld tegen vrouwen moeten voorkomen en bestrijden
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geeft subsidie aan 19
projecten die geweld tegen vrouwen moeten voorkomen en bestrijden. Het
gaat om seksueel, eergerelateerd en huiselijk geweld, maar ook vrouwelijke
genitale verminking.
Lees meer: http://www.zorgkrant.nl/read.html?source=email&id=2569
lees ook manindezorg.nl