Verhalen en anecdotes uit de verpleeghuis zorg en kleinschalig wonen

griep

verplicht inenten tegen de mexicaanse griep?

by de man in de zorg on October 21, 2009

verplicht inenten tegen de mexicaanse griep?
Keuzes; ach je heb ze als familielid van een dementerende bewoner te maken. Ja; vanaf morgen gaat de telefoon bij de naaste van de bewoners die wij verzorgen. Wilt of mag uw naaste de griepprik hebben en mag of wilt uw naaste daarnaast ook worden ingeent worden tegen de mexicaanse griep. Eerst de griepprik en ik lees op internet dat de prik tegen de mexicaanse griep in de tweede week van november landelijk aan hen die dit willen of mogen word gegeven.
Dus vandaag druk aan de bel naar de familie; de bewoner kan niet kiezen; met de vraag wel of niet inenten. Een belangrijke vraag; waarbij wel wat het antwoord ook mag zijn wij de keuze moeten respecteren. Ja; er zullen misschien ook familie leden wezen die zeggen dat hun naaste niet ingeent hoeft of mag worden. Dit kan verschillende achtergronden hebben; maar de keuze is vrij; we kunnen mensen niet dwingen. We kunnen geen enkele bewoner dwingen tot inenting; als de naaste het niet wil of er geen toestemming word gegeven. Ook bij mij zullen er bewoners zijn die niet ingeent willen worden tegen de mexicaanse griep.
Keuzes; over het wel of niet inenten zullen nimmer worden aangevochten door de instelling; dat zou wel erg belachelijk zijn; en er zullen nooit geen gesprekken volgen als met niet wil inenten met wie dan ook. De keuze om te bepalen welk medicijn word gebruikt; de vrijwillige keuze of dat men zich niet dan wel inlaat inenten. Morgen gaan we bellen; inventariseren; zodat we zeer binnenkort aan de prik kunnen gaan. Eerst de griepprik en daarna na ik geloof te hebben gelezen; na twee weken de prik tegen de mexicaanse griep; bij hen die dat willen.

Ook voor het zorgpersoneel is de keuze er om wel dan niet te worden ingeent. Men adviseert het; maar uit een onderzoek bleek dat een groot deel van de verpleegkundigen en verzorgenden zich (liever) niet wou inenten. Welke reden of motivatie hier ook achter is; dat is niet aan mij; daar weet ik te weinig van. Ook verzorgenden maken keuzes; wel dan niet inenten en een grote groep verzorgenden en verpleegkundigen willen geen inenting tegen de mexicaanse griep.

Het respect ten opzichte van de bewoners is er; geen enkele bewoner kan verplicht worden de prik tegen de mexicaanse griep te nemen. Er Neen is neen.
Een groot deel van de verzorgenden is voor vactinatie tegen de mexicaanse griep; een groot deel neemt hem niet; om welke reden dan ook. Zal er druk of wat dan ook plaats gaan vinden om toch gevaktineerd te worden in instelling waarbij advies is aan al het personeel om zich in te enten als medewerkers dit niet willen??????
tot oneven

Mexicaanse Griep in woonzorgcentrum

by de man in de zorg on August 1, 2009

Mexicaanse Griep in woonzorgcentrum
“een extra update”
Mexicaanse Griep in woonzorgcentrum
Bij een zorgmedewerker van woonzorgcenrtum Merefelt in Veldhoven is afgelopen dinsdag Mexicaanse griep vastgesteld. Vooralsnog hebben zich binnen de instelling geen andere besmettingen voorgedaan.
De zorgmedewerker werkte op twee gesloten psychogeriatrische afdelingen met in totaal zestig clienten en ongeveer zestig personeelsleden. De ziekte is afgelopen dinsdag geconstateerd. De medewerker heeft tot de zondag daarvoor in Merefelt gewerkt.
Merefelt heeft maatregelen getroffen om verspreiding van het nieuwe influenza A virus tegen te gaan. De afdelingen waar de medewerker werkt worden afgeschermd. Vijftien bejaarden, medewerkers en vrijwilligers van deze afdelingen worden zoveel mogelijk bij elkaar gehouden en buitenstaanders mogen er niet bij.
Overige clienten, medewerkers en vrijwilligers kunnen in de tussentijd geen gebruik maken van algemene voorzieningen in het zorgcentrum, zoals het restaurant. Bezoekers worden zoveel mogelijk geweerd, maar een totaal bezoekverbod is niet afgekondigd. De beperkte toegang zal in ieder geval gelden tot maandagochtend 3 augustus, dan is bekend of er meer mensen besmet zijn geraakt. De incubatietijd van de griep is 1 tot 7 dagen.

een korte log; maandag ben ik er weer om ongeveer 07.00