Verhalen en anecdotes uit de verpleeghuis zorg en kleinschalig wonen

havana

aan het strand van mooi havana

by de man in de zorg on January 20, 2008

liedjes van vroeger
Aan het strand van mooi Havana

Aan ‘t strand van mooi Havana wacht een meisje
Op de man van haar dromen, die van verre moet komen
Een zeeman is voor vele, vele jaren
Met zijn schip uitgevaren
Naar een land over zee
Bij ‘t afscheid zei hij zacht: ” ‘k Zal aan je denken
Jij weet dat ik voor altijd van je hou”
Aan ‘t strand van mooi Havana blijft ze wachten
Want ze hoort in gedachten
Steeds z’n woorden van trouw

Zeeman, jij bent gewoon om weer te scheiden
Zeeman, jou valt het afscheid nemen licht
Eenzaam staat aan de haven vaak ‘t meisje
Eenzaam, haar blik ‘t laatst op jou gericht

Bij ‘t afscheid zei hij zacht: ” ‘k Zal aan je denken
Jij weet dat ik voor altijd van je hou”
Aan ‘t strand van mooi Havana blijft ze wachten
Want ze hoort in gedachten
Steeds z’n woorden van trouw