Verhalen en anecdotes uit de verpleeghuis zorg en kleinschalig wonen

longemfyseem

Primeur Amphia Ziekenhuis bij behandeling longemfyseem

by de man in de zorg on July 2, 2006

Primeur Amphia Ziekenhuis bij behandeling longemfyseem
Voor het eerst in Nederland zijn vorige week in het Amphia Ziekenhuis in
Breda / Oosterhout twee patiënten behandeld voor longemfyseem met
endobronchiale protheses. Bij deze ingreep worden via de luchtpijp met een
speciaal apparaat klepjes in een longkwab gebracht die werken als
ventieltjes.
Lees meer: http://www.zorgkrant.nl/read.html?source=email&id=2557
lees ook manindezorg.nl