Verhalen en anecdotes uit de verpleeghuis zorg en kleinschalig wonen

praten

praten als brugman

by de man in de zorg on March 7, 2010

praten als brugman
Vier dementerende bewoners aan de tafel; negen uur in de ochtend; die alle vier hun medicijnen nodig hebben.
Dag mevrouw jansen; ik heb hier uw pillen.
Ze kijkt me aan. Ze kijkt naar de pillen.
Die moet ik niet; gaf ze aan
Ze zijn belangrijk; u heeft ze nodig; gaf ik haar aan
Ik hoef ze niet meer in te nemen van de dokter.
Ik besluit terug te gaan; na nog even geprobeerd te hebben; die pillen geef ik zo wel; dan is ze het vergeten; dacht ik toen nog.
Ik ga naar de tweede bewoner
Uw pillen
Ik hoef ze ook niet van de dokter; van de dokter hoef ik mijn pillen niet in te nemen
Ik ga terug; ik denk; die geef ik zo wel; dan is ze het vergeten
Ik ga naar de derde bewoner
Kijk eens uw pillen; en ik gooi al mijn charmes inde strijd
Ze kijkt naar de andere twee bewoners…..
Ik van de dokter ook mij pillen niet meer in te nemen

Om het kort te aken… ook de vierde weigerde de pillen
Vier dementerende bewoners die hun pillen pertinent niet in willen nemen; sterk door elkaar beinvloed zijnde en allemaal zeggen dat ze van de dokter; die deze pillen
voorschrijft en die ze dus ook nodig hebben niet willen en niet inhoeven in te nemen van de dokter.
Je kunt als witte rakker op je kop gaan staan; alle tovertruks naar voren halen; maar als aan een tafel dit gaan spelen; dan kan je gaan praten als brugman; hopen dat ze het snel vergeten zijn en kort daarna wel hun pillen innemen of al je sjarmes in de strijd gooien. Een ding kan ik je garanderen… ze nemen ze niet in. Er werkt een ding; en dat werkte gelukkig ook. Gelukkig…..Schuiven met de tijd; beperkt… Gaat er een aan de wandel en deze is alleen. Even aanschieten.
Ik heb hier uw pillen.
De pillen worden moeiteloos ingenomen. Per losse bewoner lukt het je; en het is ook zo gelukt. Maar als er een dementerende bewoner aan een tafel aan gaat geven dat ze haar pillen niet in hoeft te nemen van de dokter… dan kun je op je kop gaan staan en praten als brugman…. gegarandeerd; de rest gaat ook aangeven dat ze ook niet hun pillen in hoeven te nemen…. van de dokter.

Makkelijk te praten

by de man in de zorg on November 28, 2004

Makkelijk te praten.
Soms heb je dingen waar je mee zit en dat je thuiskomt; dat er iemand zit die je begrijpt wat je tegenkomt en wat je meemaakt. Soms is het prettig om als je thuiskomt te praten met iemand die je begrijpt en kijkt hoe je dingen het beste op kunt lossen. Soms is het prettig om bepaalde handelingen in de zorg die je niet zeker weet te bespreken met je partner. Het is wel prettig als je samen op een lijn zit qwa denken en dat de ander weet hoe het is om in de zorg te werken en samen over moeilijke maar ook leuke dingen te praten.
Soms is het prettig om thuis te komen dat er iemand thuis zit die begrijpt dat als je vanaf zes uur s’morgens op ben en aan het werk bent geweest dat je s’ avonds soms wel een beetje gaar bent van je werk.
Soms kom ik thuis; en dan tref ik mijn vriendin aan; die hetzelfde werk doet als ik waarmee je lees wat hierboven staat even door kan nemen.
Best prettig dat je elkaar dan zo goed begrijpt; want je neemt allemaal wel eens iets naar huis.
Net mensen; diegene die in de zorg werken.