Verhalen en anecdotes uit de verpleeghuis zorg en kleinschalig wonen

tegen

ik zeg maar ja tegen die gek

by de man in de zorg on October 27, 2009

ik zeg maar ja tegen die gek
zondag ochtend; ik had dagdienst; even kort overleg met een collega.
“En Johan; wat moet er nog gedaan worden”?
“Ja ehhhh”; gaf ik haar aan. “We zijn best wel ver; de bewoners hebben er zin in om uit bed te komen”. “Er liggen nog wel een aantal bewoners op bed; en ik begreep dat mevrouw Pieterse ook uit bed wou komen”. “Maar mevrouw Jansen die altijd uit wil slapen; die wou er vroeg uit; en die is al verzorgd door mij”
“Oke; dan ga ik naar mevrouw Pieterse”; gaf mijn collega aan; “dan kan ze gezellig mee eten in de woonkamer”.
We gaan beiden nog even aan de was en aan de rommel op de afdeling. Mijn collega doet haar ding en ook ik doe mijn ding.

Na een half uurtje; drie kwartier hoor ik gepraat bij mevrouw Jansen; de bewoner die door mij reeds is verzord; maar die niet uit bed wou komen; gepraat. Ik ruim nog even mijn rommel op en ik loop naar de slaapkamer van mevrouw Jansen om mijn collega even bij te springen met wat dan ook.
Mijn collega druk aan de was bij mevrouw Jansen.
“Was er een ongelukje bij mevrouw Jansen” vroeg ik aan mijn collega.
“Neen; hoezo”? vroeg mijn collega aan mij.
“Nauw mevrouw Jansen; de bewoner die jij nu aan het wassen ben is al door mij gewassen”.
“Dat was ik vergteten gaf mijn collega aan”. “Ik vroeg aan mevrouw Jansen of ze al gewassen was; en die gaf aan dat ze nog niet gewassen was en uit bed wou komen”.
Al met al; mevrouw Jansen was zondag extra extra schoon en is twee maal gewassen; met het verschil dat ze bij mij op bed wou blijven liggen….. en bij mijn collega uit bed wou komen.

Soms door welke reden dan ook gebeuren wel een dingen dubbel; mensen worden wel eens twee maal gewassen….. krijgen twee maal ontbijt….. of wat dan ook. Dit bij dementerende bewoners die soms na tien minuten al niet meer weten wat tien minuten daarvoor met ze is gebeurd en dus overal ja of nee op zeggen.

En mevrouw Jansen; de bewoner die twee maal werd gewassen…. licht dementerend; maar wel wetende dat ze al gewassen was zal gedacht hebben “ik zeg maar ja tegen die gek; die haar aan het wassen was; die is al net zoals die anderen op de afdeling. Wel zielig; die vergeetachtigheid. Bij de mensen om me heen is dat als ze oud zijn en ach zielig….. bij haar al zo jong”. “Mag ik u komen wassen (voor de tweede maal……) Ach….ik zal maar ja zeggen tegen die gek” 😉
tot oneven

verplicht inenten tegen de mexicaanse griep?

by de man in de zorg on October 21, 2009

verplicht inenten tegen de mexicaanse griep?
Keuzes; ach je heb ze als familielid van een dementerende bewoner te maken. Ja; vanaf morgen gaat de telefoon bij de naaste van de bewoners die wij verzorgen. Wilt of mag uw naaste de griepprik hebben en mag of wilt uw naaste daarnaast ook worden ingeent worden tegen de mexicaanse griep. Eerst de griepprik en ik lees op internet dat de prik tegen de mexicaanse griep in de tweede week van november landelijk aan hen die dit willen of mogen word gegeven.
Dus vandaag druk aan de bel naar de familie; de bewoner kan niet kiezen; met de vraag wel of niet inenten. Een belangrijke vraag; waarbij wel wat het antwoord ook mag zijn wij de keuze moeten respecteren. Ja; er zullen misschien ook familie leden wezen die zeggen dat hun naaste niet ingeent hoeft of mag worden. Dit kan verschillende achtergronden hebben; maar de keuze is vrij; we kunnen mensen niet dwingen. We kunnen geen enkele bewoner dwingen tot inenting; als de naaste het niet wil of er geen toestemming word gegeven. Ook bij mij zullen er bewoners zijn die niet ingeent willen worden tegen de mexicaanse griep.
Keuzes; over het wel of niet inenten zullen nimmer worden aangevochten door de instelling; dat zou wel erg belachelijk zijn; en er zullen nooit geen gesprekken volgen als met niet wil inenten met wie dan ook. De keuze om te bepalen welk medicijn word gebruikt; de vrijwillige keuze of dat men zich niet dan wel inlaat inenten. Morgen gaan we bellen; inventariseren; zodat we zeer binnenkort aan de prik kunnen gaan. Eerst de griepprik en daarna na ik geloof te hebben gelezen; na twee weken de prik tegen de mexicaanse griep; bij hen die dat willen.

Ook voor het zorgpersoneel is de keuze er om wel dan niet te worden ingeent. Men adviseert het; maar uit een onderzoek bleek dat een groot deel van de verpleegkundigen en verzorgenden zich (liever) niet wou inenten. Welke reden of motivatie hier ook achter is; dat is niet aan mij; daar weet ik te weinig van. Ook verzorgenden maken keuzes; wel dan niet inenten en een grote groep verzorgenden en verpleegkundigen willen geen inenting tegen de mexicaanse griep.

Het respect ten opzichte van de bewoners is er; geen enkele bewoner kan verplicht worden de prik tegen de mexicaanse griep te nemen. Er Neen is neen.
Een groot deel van de verzorgenden is voor vactinatie tegen de mexicaanse griep; een groot deel neemt hem niet; om welke reden dan ook. Zal er druk of wat dan ook plaats gaan vinden om toch gevaktineerd te worden in instelling waarbij advies is aan al het personeel om zich in te enten als medewerkers dit niet willen??????
tot oneven