Verhalen en anecdotes uit de verpleeghuis zorg en kleinschalig wonen

voorspeller

DNA veelbelovende voorspeller voor behandelsucces alcoholisten
Biologische en genetische kenmerken van alcoholverslaafden kunnen
voorspellen welke medicijnen het verlangen om te drinken het beste weg
zullen nemen. Dat concludeert Wendy Ooteman naar aanleiding van haar
promotieonderzoek.
Lees meer: http://www.zorgkrant.nl/read.html?source=email&id=2559
lees ook manindezorg.nl