Verhalen en anecdotes uit de verpleeghuis zorg en kleinschalig wonen

vroeger

liedjes van vroeger Als mijn vader en mijn moeder

by de man in de zorg on February 21, 2008

liedjes van vroeger Als mijn vader en mijn moeder

Als m’n vader en m’n moeder naar de markt toe gaan,
O ja … ja zo!
Dan komen zij niet thuis voor des avonds laat,
O ja … ja zo!
Fiederie fiedera fiederalala,
fiederie fiedera fiederalala.
O ja … ja zo!
O ja … ja zo!

liedjes van vroeger als jij een tango speelt

by de man in de zorg on February 20, 2008

liedjes van vroeger Als jij een Tango speelt.

Vol van fantasie,
Klinkt de melodie,
Die ik eenmaal dacht dat ik kon vergeten,
En nu plots weer verstond
Dankbaar ben ik jou,
Dat jij schenken wou,
Al het geen waar naar ik zoo verlangde,
En maar nergens toch vond.

Refrein:
Als jij een tango speelt,
Vergeet ik al mijn kleine zorgen,
Denk ik geen oogenblik aan morgen,
Zigeuner speel!
Als jij een tango speelt,
Komt een verlangen in mij boven,
Wil ik in liefde weer gelooven,
Zoolang jij speelt.
Het leven wordt voor mij,
Tot een gedicht,
En is mijn hart ook zwaar,
‘t Wordt blij en licht.
Als jij een tango speelt,
Vergeet ik al mijn kleine zorgen,
Denk ik geen oogenblik aan morgen,
Zigeuner speel!

Trillend door de lucht,
Zweeft een liefde zucht,
Als jouw spel betooverend wil verdrijven,
Mijne zorgen mijn smart,
‘t Fluistert mij dan zacht,
Van geluk dat wast,
‘t Leven doet mij weer zooveel beloft.
En ik open mijn hart.