Verhalen en anecdotes uit de verpleeghuis zorg en kleinschalig wonen

wiegeliedje

liedjes van vroeger Afrikaans wiegeliedje

by de man in de zorg on February 15, 2008

liedjes van vroeger Afrikaans wiegeliedje

Lam-tie-tie,dam-tie-tie,doe-doe mij lief-stet-jie,
Moe-der-hart ro-wert-jie,dier-baar-ste dief-stet-jie!
Luis-ter hoe fluis-ter die wind deur die boom-piet-jie,.
Heen en weer wieg hij hom al oor die stroom-piet-jie:
Doe-doe-doe,bla-dert-jies,sla-pens-tijd na-dert-jies,
Doe-doe-doe blom-met-jies,nag is aan’t kom-met-jies,
so sing die wind-jie vir blaart.jies en bom-met-jies.

Bo in die blou-we lug flik-ker die ster-ret-jies,
Hemel se brand-wag-gies,lam-pies van ver-ret-jies,
Wa-kend oor wind-jies en wol-kies en stroom-piet-jies,
Wa-kend oor men-sies en diert-jies en boo-piet-jies:
Wees maar ge-rus-tet-jies,slaap maar met lus-tet-jies!
So sing die ster-ret-jies,stil-let-jies,ver-ret-jies:
Vuur-vlie-gies,lug-lig-gies.eeu-wi-ge ster-ret-jies!

On-skul-dig o-gies en voet-jies en han-det-jies.
Wie weet hoe ver moet mij kleint-jie nog ga-net-jies!
Ver deur die we-reld se kron-kels en gan-get-jies,
Blij tog maar kleint-jies en blij dit maar lang-et-jies,
Blij maar bij moe-dert-jie,Kind-lief se hoe-dert-jie,
Slaap in haar ar-rem-pies,sag-gies en war-rem-pies,
Doe-kies dan,doe-kies in moe-der se ar-rem-pies!