Verhalen en anecdotes uit de verpleeghuis zorg en kleinschalig wonen

zwakste

de zwakste schakel

by de man in de zorg on December 13, 2007

de zwakste schakel
Gisteren was ik “uitegeleend” naar een andere afdeling. Stond alleen ergens; je werkt daar met piepers en telefoons zodat je toch altijd contact heb en eventueel hulp van een collega; en er ging een oproep. Ging naar de kamer en trof een man alleen aan die hulp nodig had om naar het toilet te gaan.
“Waar is uw zorgdocier”; vroeg ik. “Hoef niet ik vertel het wel even”; was zijn antwoord
“Hoe gaat u dan naar de toilet”; vroeg ik. “Ik sta met een klein beetje hulp; en dat gaat goed”; gaf hij aan. Tilde de man omhoog en je; het ging wel erg moeilijk.
Ik vertrouwde zijn woorden niet…..
Wacht; gaf ik aan; ik laat U even zitten in de rolstoel en dan kijk ik toch even voor de zekerhheid even in het boek. “Kom op; het gaat wel; iedereen doet het alleen”; gaf hij nogmaals aan. Pakte het boek. Las dat staan wat erg moeizaam ging en dat de heer regelmatig met twee mensen werd geholpen door zijn sterk achteruitgaande stafunctie; en afgelopen dagen bijna een paar keer was gevallen.
“Ik bel even naar een collega voor hulp”; gaf ik hem aan. “Neen laat maar; het gaat altijd goed gaf hij nogmaals aan; en is er iets dan is het mijn schuld”. Toch maar gebeld en we deden samen de veilige maar wel moeilijke transfer.

Zo maar iets wat ik gisteren meemaakte; “toen ik uitgeleend” was. Had ik kunnen vertrouwen op het woord van de bewoner; had ik dit kunnen doen bij hem. Wat als de heer gevallen was; en ik hem had vertrouwd op zijn woord. Wat als hij gevallen was; en een heup had gebroken. Hoe zwaar had ik in de problemen gekomen. Had mijn baas genoegen genomen dat ik de heer op zijn woord vertrouwde en daarom geen hulp had ingeroepen; die ik had als “back up”; ondanks dat ik wist dat het moeizaam ging…..
In alle gevallen was ik terecht; ja terecht; de zwakste schakel; hoezeer ik de heer op zijn woord vertrouwde in de eerste instantie. Een werkgever zal jouw zeer veel kwalijk nemen; en ja; moet verwachten dat jij je vakkennis in het werk steld en ook handeld als een ziekenverzorgende. Ik had moeten weten dat er een zorgdocier was en dat het moeizaam ging. Bellen naar een collega; ondans het woord van de bewoner was het enge juiste; om een val te voorkomen en een veilige transfer te doen. Op zijn woord vertrouwen had mij mijn kop (en in het ergste geval mijn baan) kunnen kosten in de zorg…want ik als prof had beter moeten weten.