Verhalen en anecdotes uit de verpleeghuis zorg en kleinschalig wonen

zzp

het klonk zo mooi, de zzp’s, de zorgzwaarte pakketten

by de man in de zorg on May 13, 2011

het klonk zo mooi, de zzp’s, de zorgzwaarte pakketten
Het klonk zo mooi, de zzp’s, de zorgzwaarte pakketten die in elk verpleeghuis en verzorgingshuis zijn ingevoerd. Je krijg geld voor de zorg die je levert. Wil een bewoner in de avond douchen dan kon dat middels het budget van de zzp. Ook een afdeling waar opgeteld een hogere zzp punten was zou meer personeel hebben, omdat de zorg hoger was en er dus meer inkomsten waren voor inzet van personeel.
Een zwaardere afdeling heeft meer handen aan het bed, dan een afdeling met een lagere zzp geindiceerde bewoners.
Een ieder kan in de computer en kan zelf in een overzicht uit rekenen van het opgetelde aantal zzp punten van alle bewoners op een afdeling. Tel dit eens op en vergelijk dit met de opgetelde punten van de zzp’s van een andere afdeling. Het klonk zo mooi, een hogere optelling van zzp punten, dus zwaardere zorg, dus meer personeel. Althans zo zou het moeten, heb ik vernomen. Kijk om je heen en is dit ook zo, je heb de cijfers uitgerekend.
Is het bij jouw zo dat op een afdeling met een hogere zzp score van alle bewoners tezamen, er ook meer personeel staat, zoals het zou horen. Zou horen want zo is het vermeld bij de invoering van de zzp’s Met een zzp schaling krijg je immers geld voor de zorg die je levert. Meer zorg, een hogere zzp betekent meer inkomsten en dat betekend meer geld (dus handen) om de zorg uit te veren. Je hebt de afdelingen onderling vergeleken. Er is een verschil van zzp waardes opgeteld… en je concludeert…..de hoeveelheid personeel is hetzelfde. Er komt een lichte bewoner te overlijden en er wordt een bewoner opgenomen met een veel hogere zzp. Komen er handen bij? Er overlijd een zware bewoner, en er komt een lichte bewoner….. word er gerouleerd van personeel of worden er minder uitzendkrachten ingezet, omdat er minder zorg geleverd moet worden, en er minder geld middels de inkomsten van de zzp’s binnenkomen.
Het klonk zo mooi. Een hogere zzp score van alle bewoners tezamen, meer inkomsten, dus meer handen aan het bed. Het klonk zo mooi, was het ook maar zo….

het klonk zo mooi, de zzp’s, de zorgzwaarte pakketten
is een artikel op manindezorg
verpleeghuis zorg kleinschalig wonen anekdotes recept en recepten dat is manindezorg

zzp

by de man in de zorg on May 8, 2009

zzp
Woensdag kwamen de mensen die over de zzp’s gaan op de afdeling. De zzp’s zo belangrijk voor een zorginstelling. Voor de lezers die net weten wat zzp’s zijn; dit zijn de zorg zwaarte pakketten. Hoe zwaardere en intensievere zorg dat iemand nodig heeft; hoe meer geld je krijg om dit uit te voeren. Meer geld; betekent meer handen om deze zorg uit te voeren. Belangrijk dat men dit goed bijhoud; als zorgtoko; en ook wij zitten er bovenop. Doe je dit niet betekend dit dat je zware intensieve zorg gaat leveren; met minder geld en dus ook te weinig handen om dit uit te voeren.
Bij mij in mijn zorgtoko werkt dit ook zo. Krom gezegd bij ons om mijn kleinschalig woonproject; hoe intensievere zorg een dementerende bewoner nodig heeft bij ons; hoe hoger de zzp en hoe meer geld er is voor extra handen om zorg te verlenen aan een (diep) dementerende bewoner. Zijn bij ons de zzp’s niet in orde en zijn bewoners te laag ingeschaald; dan word het moeizaam voor ons als witte rakkers omdat we moeizaam (lees met minder handen aan het bed) zorg kunnen verlenen aan onze dementerende bewoners.

Dus ja; de dame die over de indicatie van de zzp’s gaat was op de afdeling. Bewoners komen zwaar binnen en gaan allen maar achteruit. Onze bewoner komen pas bij ons als of mantelzorg het niet meer aan kan en bijvoorbeeld de thuiszorg het ook niet meer aankan en de situatie thuis onhoudbaar word en de veiligheid van een dementerende persoon in gevaar komt. Daarom zitten ook wij er bovenop om bij achteruitgang aan de noodbel te hangen en die gasten die over die zzp’s gaan langs te laten komen.
Zo ook woensdag toen ze; het was een ze; langskwam. Alles word uit de kast gehaald door die gasten; alsof het over hun eigen poen gaat. Terecht dat men kritisch is; het gaat om geld; geld van verzekeringsmaatschappijen en meer. Veel vragen over de problemen waar je als witte rakker tegenaan loop. Hoe de zorg gaat; over gedrag; over agressie en veel meer. Dit alles word gemeld en opgeschreven.

Dit verslag gaat mee en een computerprogramma…….. he computerprogramma? Ja, computerprogramma, bepaald in ons geval of iemand een hogere zzp krijg. Een hogere zzp betekend dus meer geld dus meer handen.
Ik kan het nog zo goed utleggen hoe zwaar de zorg is; hoe vaak een bewoner uit onbegrip en dor zijn ziektebeeld bijvoorbeeld agrassief is; hoe lang we bezig zijn met iemand; hoe gevaarlijk gedrag een bewoner voor zichzelf en zijn omgeving is, de computer beplaald en niet die aardige mevrouw.
Hoe menselijk ook ik mijn verhaal verteld en er alle begrip door haar word geluisterd ………. de computer bepaald of mijn verhaal; onze rapportage; de (on)veilige situatie van een bewoner; of hier een hogere zzp voor word bepaald en extra geld voor vrij komt om de zwaardere zorg uit te voeren.
Zeg de computer NEE, dan kan je er weinig aan doen. Zorg aan onze dementerende bewoners; bij ons; is mensenwerk en alles draait bij ons mens zijn voor onze bewoners en menselijkheid; maar het is raar om te weten dat een computer bepaald hoeveel geld we krijgen via de zzp schaling; hoe menselijk onze zorg aan onze bewoners kan zijn en mag blijven…….
Tot oneven