Verhalen en anecdotes uit de verpleeghuis zorg en kleinschalig wonen  »  Uncategorized   »   vrijheid beperkende maatregel

vrijheid beperkende maatregel

by de man in de zorg on May 15, 2005

vrijheid beperkende maatregel
Liep gisteren op de binnenban. Ondanks dat ik nachtdienst heb besloot ik er vroeg uit te gaan. Mooi weer zo het worden en ik dacht; even shoppen en daarna nog een zonnetje pikken. s’Avonds nog even op de bank tv gekeken; althans dat dacht ik te gaan doen. Ben in slaap gevallen. Maarja.
Kwam op de binnenban een kennis tegen. Oude man met z’n vrouw. Vrouw woont nog thuis. Had een beroerte gekregen. Althans zij. Zat in een stoel even een zonnetje te pikken. Gekanteld. Een aangepaste stoel en zeker geen transsport rolstoel. Een stoel waardoor ze ook niet naar links kon vallen aangepast aan haar beperkingen.
Had een blad voor. Lag haar arm op.
Ging wel goed met haar; een enorm positief mensje; en woonden gelukkig met hulp van de thuiszorg nog thuis.
Aangepast bed had ze thuis. Een waar ze niet uit kon vallen.

Moest nog aan ze denken vannacht.
Een kuipstoel; een tafelblad en een bed rek thuis.
Drie dingen waarover ik in het stuk van zaterdag leuke maar ook minder leuke mails en reacties heb gekregen. Van mensen van buiten de zorg; maar ook van collega’s in de zorg.
Soms met een vorm van herkenning; zo is het inderdaad ook zoals je heb geschreven. Soms ook met een reactie van je heb wel gelijk. Soms ook vol onbegrip………

Het woord beperkende maatregel zoals keer op keer in de media naar voren komt, word altijd in verband gebracht met personeels tekorten in de verpleeghuizen.
Een beperkende maatregel hoeft niet altijd te betekenen dat er een personeelstekort als grondslag ligt een beperkende maatregel toe te passen.
In vele verpleeghuizen, verzorgingshuizen, ziekenhuizen, de thuiszorg en ziekenhuis en ook in de gehandicaptenzorg zijn de bedrekken omhoog, zit mens niet altijd in en transsport rolstoel maar soms ook in een aangepaste rolstoel en hebben bijvoorbeeld mensen die een beroerte hebben gehad een tafelblad voor. Een beperkende maatregel zoals keer op keer in de media naar voren komt; niet als gevolg van personeelstekort; maar als hulpmiddel voor de bewoner of beschermende maatregel.

Een bewoner heeft wisselligging. Dan gaan de bedrekken omhoog toch als een bewoner op zijn zijde ligt om te voorkomen dat de bewoner uit bed valt?
Ik neem aan dat een ieder een veiligheidsgordel omdoet in de auto. Waarom staan de kranten niet te schreeuwen dat iedereen maar geen gordel om moet doen? Het ontneemt je je vrijheid toch. Wetende dat een gordel om in de auto ook een beschermende functie heeft!

Een bewoner heeft een kuipstoel. Heeft een van de lezers die keer op keer luid lopen te roepen dagenlang 10 uur stilzittend op een stoel gezeten? Daarom zijn er in verpleeghuizen aangepaste kuipstoelen. Niet omdat er een personeels tekort is; maar omdat een kuipstoel volledig is aan te passen naar de wens van de bewoner en diens beperkingen. Qua comfort en houding.

Een bewoner heeft een tafelblad voor. Kan hierdoor zelfstandig eten; staat een foto van de kleinkinderen op en een paar zakdoekjes. Het voorkomt dat haar arm als gevolg van een beroerte te veel pijn geeft. Tis wel een tafelblad; vrijheidsbeperkend maar een hulpmiddel om een stuk zelfstandigheid te geven aan een bewoner die vrijwel niets heeft en kan.

Drie voorbeelden waarover de media keer op keer vallen en van de toren roepen dat deze dingen er zijn als gevolg van de personeelstekorten. In bovengenoemde drie dingen spelen deze dingen niet; althans net in de manier waarop het op de log is beschreven en word toegepast in de zorg.

Hoe het helaas in nadere gevallen is die keer op keer inde media komen; daar kan en zal ik geen oordeel over hebben.
Echter; maar een tafelblad, een bedrek en een kantelrolstoel zijn inderdaad beperkende maatregelen maar dienen ook soms als hulpmiddel voor de bewoner en bescherming. Het is jammer dat de media als ze een onderwerp aankaarten dit niet aangeven.

Previous post:

Next post: